Lubisz samochody elektryczne? My też, więc bądźmy w kontakcie. Będziemy Cię informować o bieżących wydarzeniach, nowinkach technicznych, a dla wymagających mamy też rozważania naukowe. Zapraszamy!

Twój samochód wybrałby prąd.

energetyka


Sieć energetyczna (elektryczna)

16.10.2017, Administrator

Elektryczna sieć energetyczna (inna nazwa: sieć elektroenergetyczna) – zbiór źródeł i odbiorników prądu powiązanych ze sobą za pomocą przewodów elektrycznych. Ostatnio wprowadza się również magazyny energii, jako elementy sieci. Sieć służy do dystrybucji energii elektrycznej na wybranym obszarze. Sieci elektroenergetyczne dzieli się ze względu na rodzaj prądu na: sieci prądu przemiennego i sieci prądu stałego, […]

Kategoria:


Inteligentna sieć energetyczna

16.10.2017, Administrator

Inteligentna sieć energetyczna jest szczególnym przypadkiem sieci elektroenergetycznej, w której występuje zaawansowany system sterowania poszczególnymi elementami sieci (zarówno źródłami, magazynami, jak i odbiornikami prądu). Występuje najczęściej w przypadku rozproszonych sieci energetycznych, kiedy istnieje potrzeba dobrego rozplanowania kierunków przesyłania energii. Podstawową ideą inteligentnej sieci energetycznej jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie sumarycznego przesyłu prądu. W rozproszonych […]

Kategoria:


Demokracja energetyczna

16.10.2017, Administrator

Demokracja energetyczna jest wiązana z rozproszeniem sieci energetycznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu równorzędności jej uczestników. Nie ma wówczas nadrzędnych źródeł energii (lub ich udział w sieci jest ograniczany) i podrzędnych im odbiorników. W zamian tego każdy uczestnik sieci może pełnić zarówno funkcję źródła, magazynu lub odbiornika sieci, a jego udział w sieci i możliwości przesyłu energii […]

Kategoria:


Ubóstwo energetyczne

16.10.2017, Administrator

Ubóstwo energetyczne jest stanem, w którym w gospodarstwie domowym brakuje energii potrzebnej do zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak: ogrzewanie, klimatyzowanie, wentylowanie, zasilanie urządzeń kuchennych, czy oświetlenie. Niekiedy pojęcie ubóstwa energetycznego zawęża się znaczeniowo w celu większego jego sformalizowania. Spotyka się wobec tego definicję ubóstwa energetycznego odniesioną do samego ogrzewania budynku. Wówczas doprecyzowane jest ono jako […]

Kategoria:


Rozproszone wytwarzanie energii

16.10.2017, Administrator

Rozproszone wytwarzanie energii (inaczej: generowanie energii w systemie rozproszonym, albo generacja rozproszona) – jest to sposób zasilania sieci elektrycznej za pomocą wielu źródeł energii o małej mocy, przy czym poszczególne źródła są zdecentralizowane. Cechą charakterystyczną generacji rozproszonej jest przyłączanie źródeł energii do sieci dystrybucyjnej. Niekiedy jedno przyłącze może stanowić zarówno źródło, magazyn oraz odbiornik energii […]

Kategoria:


Odnawialne źródła energii – OZE

16.10.2017, Administrator

Odnawialne źródła energii, to takie źródła, które samoczynnie odnawiają się w czasie. Można wśród nich wymienić: energię słoneczną, energię wiatrową, energię wodną, energię pływów morskich, energię geotermalną, energia biopaliw. Przeciwieństwem tego rodzaju energii jest energia nieodnawialna, taka jak złoża kopalne. Warto zwrócić uwagę na ilość poszczególnych rodzajów energii odnawialnej oraz na ich wzajemne relacje. Energią […]

Kategoria:


Bezpieczeństwo energetyczne

15.10.2017, Administrator

Bezpieczeństwo energetyczne, to cecha sieci energetycznej opisująca możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię. W odniesieniu do sieci elektroenergetycznej dotyczy to pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego wiąże się oczywiście z występującymi zagrożeniami. Mogą one mieć różną naturę. W przypadku wytwarzania energii z paliw importowanych (lub importu samej energii elektrycznej) niepewność dotyczy zmiany dostaw ze […]

Kategoria: