Elektromobilność - dobry kierunek!

FUNDACJA FORUM ELEKTROMOBILNOŚCI wspiera rozwój elektromobilności poprzez tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i informacji dotyczącej pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz rozwiązań prawnych, informatycznych i społecznościowych dotyczących tej branży.

Fundacja wspiera rozwój kontaktów B2B, łącząc podmioty aktywne na rynku elektromobilności – instytucje państwowe, uczelnie, instytuty, firmy oraz studentów i pasjonatów. Wchodzimy w skład rad programowych klastra Green Cars, targów branżowych oraz współpracujemy z uczelniami w rozwoju kierunków kształcących specjalistów z dziedziny elektromobilności.

Od narodzin branży elektromobilności w Polsce, jesteśmy blisko niej. Mamy kontakt z większością podmiotów działających na tym rynku.

Jeśli chcesz nawiązać kontakt z przyszłymi partnerami biznesowymi, zrób to Fz nasza pomocą, wypełniając  formularz i określając swoje potrzeby.

Poznaj nas

O nas

FORUM ELEKTROMOBILNOŚCI wspiera rozwój elektromobilności poprzez tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i informacji dotyczącej pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz rozwiązań prawnych, informatycznych i społecznościowych dotyczących tej branży.

Konferencje

FEM uczestniczy w spotkaniach, konferencjach i grupach projektowych oraz organizuje seminaria i konferencje na temat elektromobilności. Obejmujemy patronatem medialnym imprezy promujące elektromobilność.

FB_IMG_1684755081389

Raporty

Forum Elektromobilności wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie do przygotowywania specjalistycznych raportów z zakresu rozwoju transportu i infrastruktury. Celem tworzonych raportów jest analiza i ocena stanu rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz wskazanie potencjału rozwojowego i barier mogących zakłócić rozwój.

Zobacz nas w akcji